Taara pst. 12-1, Tartu
+372 58 103 441
info (at) juhtkoer.ee


Juhtkoera kasvatus

Tüüpilise elukäiguga juhtkoer teeb läbi järgmised eluetapid:

  • pesakonna juures (2-3 kuud)
  • kasvuperes kasvamas (12-15 kuud)
  • treeneri juures õppustel (5-7 kuud)
  • vaegnägija juures tööl
  • peres pensionil

Juhtkoera kasvatus

Pesakonnas ja kasvuperes

Pesakonna kutsikatele tehakse esimene testimine. Kõige sobilikumad neist valitakse välja ja paigutatakse reeglina 2-3 kuu vanuselt kasvuperedesse kasvama. Seal viibib kutsikas 12-15 kuud, elades tavalist kutsikaelu.

Vahetu kokkupuude inimeste eluga ja erineva ümbrusega teeb temast igakülgselt arenenud kogemusterikka looma. Hea, kui peres on lapsed ning ühel pere liikmetest võimalus kogu päev kodus viibida.

Juhtkoera kutsika kasvatamise juures jälgitakse rangelt reeglit: mida ei tohi teha täiskasvanud koer, seda ei tohi teha ka kutsikas. Teiseks reegliks on hoidumine pallimängust ja üldse liikuvate objektide tagaajamisest.

Vajaduse korral nõustavad kasvuperesid nii treenerid kui vabatahtlikud abilised. On võimalik, et kutsikas kasvab nägemispuudelise peres, kus ta hiljem tööle hakkab, kuid sellel moodusel on rohkem miinuseid kui plusse.

1. aasta ja 2 kuu kuni 1. aasta 6 kuu vanuselt testitakse juhtkoera kandidaati teistkordselt. Ta peab olema heasüdamlik, julge, hea tervisega, omama toimetuleku-ja õppimisvõimet.

Kes üleskasvatatud koertest mõjuvatel põhjustel juhtkoeraks ei sobi, läheb kas tagasi kasvuperesse elama või otsitakse talle teine pere. On ka võimalik, et sobiv noor koer ostetakse kõrvalise inimese käest, kes on otsustanud temast mingitel põhjustel loobuda.

Treeneri juures

Tööks sobiv koer läheb kogu koolitusperioodiks juhtkoerte treeneri juurde koju elama ja õppima.

Meie tingimustes kestab juhtkoera treening keskmiselt 6 kuud. See peab toimuma erinevates kohtades nii linnas kui maal, siseruumides ja väljas, samuti igasuguse ilmaga. Koera õpetatakse sõitma erinevates transpordivahendites, temaga käiakse külas ja erinevatel üritustel. Ta peab igal pool käituma viisakalt ja korrektselt.

Mida erinevamate kohtade ja olukordadega juhtkoera tutvustatakse, seda kogenenum töökoer temast tuleb.

Koolituse lõpus toimub juhtkoera ja tema tulevase kasutaja kokkuõpe. Seda tehakse samuti mitmel pool, alguses treeneri, siis vaegnägija kodulinnas. Tavaliselt saab nägemispuudega inimesest ja juhtkoerast teineteist mõistev koostööpaar 1-2 kuuga.

Nägemispuudega inimese juures

Juhtkoer siirdub nägemispuudega inimese juurde ja jääb sinna elama kogu tegevteenistuse ajaks. Selle skeemi järgi talitades on koera vanus tööle asumisel umbes 2 aastat, mil ta on nii füüsiliselt kui psüühiliselt küps juhtkoera elu elama.

Kuigi koerakasutaja on juhtkoerale juba kolmas peremees, kiindub ta vaegnägijasse eriliselt. Esimesel aastal tuleb treeneril või peesaril uut koostööpaari aeg-ajalt kontrollida. Hiljem on vajalik nägija abi, kui mingi tuttav koht linnas on ümber ehitatud ja liiklus teisiti suunatud.

Mida rohkem vaegnägija juhtkoera kasutab, seda vilunumaks see oma töös muutub. Kogenud koerakasutajad käivad kogenud juhtkoera saatel ka välismaal reisimas.

Pensionil

Pensionile on soovitav juhtkoer jätta 10-11-aasta vanusena. Uue abilise muretsemise järel võib vana koera paigutada mõnda teise peresse puhkusele (hea, kui kasvuperesse tagasi), kuid tavaliselt ei taha vaegnägija oma sõbrast lahkuda ja eelistab teda edasi pidada.

Lisa kommentaar