Taara pst. 12-1, Tartu
+372 58 103 441
info (at) juhtkoer.ee


Olevik

Olevik

SA Juht- ja Abikoerte Kooli olevik

Mais 2009. a täitus SA Juht ja Abikoerte Koolil kui juriidilisel isikul 10 tegutsemisaastat. Kui liita sellele Pimedate Juhtkoerte Fondi 7 aastat tegutsemist, kelle õigusjärglane Kool on, võime julgelt tõdeda, et SA Juht- ja Abikoerte Kool on üks staažikamatest sotsiaalalal tegutsevatest tulu mittetootvatest organisatsioonidest Eesti Vabariigis.

Nüüdseks on omandatud väärtuslik kogemus, kuidas õieti juhtkoeri koolitada ja neid meie tingimustes koerakasutajatega tööle panna. Samuti on seitsmeteistkümne aastaga saanud selgeks kitsaskohad, millele tuleb erilist tähelepanu osutada.

Käigusolevate juhtkoerte töö reklaamib ennast ise, järgmised koerasoovijad on enamuses koerakasutajate tuttavad nägemispuudega inimesed. Aastast 2002, mil moodustati Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühing MTÜ, on see organisatsioon muutunud, Eesti Pimedate Liidu kõrval üheks meie peamiseks koostööpartneriks. Koos viiakse läbi suviseid ja talviseid õppepäevi, organiseeritakse juhtkoerte ja nende kasutajate kutsevõistlusi ning koerte süstemaatilist tervisekontrolli.

Nõudlus juhtkoerte järele on stabiilses kasvufaasis. Kogemused näitavad, et nägemispuudeline, kellel on kord juba juhtkoer olnud, tahab teda uuesti. Soomes kasutab juhtkoeri 2% pimedatest. Lähtudes sellest protsendist ja võttes aluseks Eesti vaegnägijate umbkaudse arvu peaks meil käigus olema 40-60 juhtkoera. Selle taseme saavutamiseks tuleks aastas treenida vähemalt 6-8 juhtkoera.

Selle saavutamiseks rajab SA Juht- ja Abikoerte Kool hetkel koolituskeskuse rajamisega ning otsitakse paremaid lahendusi Kooli rahastamiseks.

Peale otsese koertekoolitamise ja koostöö koertekasutajatega jääb kooli ülesandeks ka treenerite, kohtunike ja vabatahtlike abiliste, ehk peesarite ettevalmistamine, nende atesteerimine ja pidev enesetäiendamine.

Lisa kommentaar