Taara pst. 12-1, Tartu
+372 58 103 441
info (at) juhtkoer.ee


Delfi: Pimeda juhtkoer maksab koos koolitusega 100 000 krooni

Allikas: Delfi.ee

Sotsiaalminister Hanno Pevkur allkirjastas käskkirja, millega eraldati riigieelarvest üle miljoni krooni vaimse tervise edendamiseks ning pimedate juhtkoerte koolitamiseks.

Eesti pimedate liit saab viie juhtkoera koolitamiseks ning koerte ravi- ja kindlustamiskulude katmiseks Tartus 500 000 krooni ning ühe juhtkoera koolitamiseks Tallinnas 100 000 krooni. Aastas on vajalik koolitada kuus koera, ühe koera ostmine ja väljaõpetamine maksab 100 000 krooni, teatas sotsiaalministeerium.

Kuna nägemispuudega inimesele on väljaspool kodu turvaline ja eksimatu liikumine suur probleem, on talle klassikalise abivahendi valge kepi kõrval teine väga tõhus abiline juhtkoer, kellel on vaegnägija elus täita peale juhtimisülesannete veel mitmeid muidki rolle. Juhtkoer on eriettevalmistuse saanud sõbraliku loomuga tasakaalukas tööloom, kes oskab pimedat inimest marsruutidel õigesti ja ohutult juhtida.

Juhtkoera õpetatakse täitma jalakäijate liiklusreegleid, juhtima vaegnägijat ohutult takistustest mööda või peatuma nende ees, juhatama kätte otsitavat kohta, hoidma otsesuunda, kasutama ühistransporti, tõstma üles ja andma mahapillatud eset, olema sõnakuulelik ja tundma häid kombeid.

Oma peremeest saates peab ta käituma alati väärikalt ja distsiplineeritult, oodates vajadusel rahulikult mitmeid tunde. Kuna juhtkoer lihtsustab nägemispuudega inimesel liikumist, on tal avalikus ruumis õigusi, mis teistel koertel puuduvad.

Juhtkoerad aitavad olla pimedatel iseseisvamad ning sõltumatumad kõrvalisest abist. Juhtkoera väljaõpetamine on pikk protsess ning koer on vaegnägija juures töötamiseks valmis umbes oma teise eluaasta lõpuks. Koeri õpetatakse 5-7 kuud. Eestis tegutseb kaks pimedate juhtkoerte väljaõpetamisega tegelevat organisatsiooni.

Pool miljonit vaimse tervise heaks

Eesti-Rootsi vaimse tervise ja suitsidoloogia instituut saab sotsiaalministeeriumilt projekti MHPHands kaasfinantseerimiseks 230 000 krooni. MHPHands on Euroopa Komisjoni ettevõtmine, mille käigus töötatakse välja kolm vaimse tervise edendamise käsiraamatut koolidele, töökohtadele ja eakatele suunatud hooldusasutustele. Projekti eesmärk on parandada nende valdkondade töötajate teadmisi ja hoiakuid vaimse tervise kaitsmise ja edendamise osas.

Terviseprogrammi SUPREME kaasfinantseerimiseks on eraldatud samuti 230 000 krooni. Euroopa Komisjoni projekti SUPREME eesmärk on edendada Euroopa noorukite ja noorte täiskasvanute vaimset tervist ja heaolu ning ennetada suitsiide, kuna enesetapp on üks enamlevinud noorukite surmapõhjusi ning täiskasvanueas ilmnenud vaimse tervise probleemid on sageli alguse saanud just noorukieas.

Projektis osalevad mitmed Euroopa riigid ning selle raames koostatakse mitmekeelne vaimse tervise edendamisele ja suitsiidide ennetamisele pühendatud veebileht, samuti muud interneti- ja meediapõhised materjalid.

Vaata ka: video Reporteris

Kommenteerimine on suletud.