Taara pst. 12-1, Tartu
+372 58 103 441
info (at) juhtkoer.ee


Kuidas käituda, kui kohtad juhtkoera?

4. august 2015, Postimees.ee

juht-emmaJuhtkoer on tavaline, koolituse saanud koer, kes aitab pimedal või vaegnägijal läbida erinevaid marsruute.

Juhtkoera olulisim oskus on hoida otsesuunda ja aidata pimedal inimesel mööduda teel olevatest takistustest ning ületada ristmikke ohutult. Koer seisatab takistuste ning ristmike ees, oodates käsklust, kuidas edasi liikuda, millal üle tee minna ja kas peremees soovib tee paremasse või vasakusse äärde.

Juhtkoer tunneb elementaarseid liikluseeskirju: teab, mis on sebra, teab, millisel tee poolel kõndida, ei ületa sõiduteed enne, kui pole veendutud, et see oleks ohutu.

Kuna juhtkoer on teenistuskoer, annab Eesti Juhtkoerte Kasutajate ühing nõuandeid, kuidas juhtkoeraga kohtudes käituda.

Ära siruta kätt välja töötava juhtkoera suunas

Kuna juhtkoerad on väga seltsivad ja uudishimulikud, võib väljasirutatud käsi koera tähelepanu hajutada ja takistada keskendumist tööle.

Ära kutsu, häälitse ega kõneta vastutulevat juhtkoera

Kõik kõrvaline häirib juhtkoera tähelepanu ja keskendumist ning võib koera koos kasutajaga viia soovitud marsruudist kõrvale. Võib juhtuda, et vastutuleva inimese kõnetamine paneb koera näiteks kogemata astuma punase tulega tee peale.

Ära anna juhtkoerale süüa

Nii nagu inimestegi puhul, on ka koerte seas allergikuid või kindla dieedi peal olevaid loomi. Võib juhtuda, et pisike palake, millega möödaminev inimene tahtis vaid head, põhjustab koerale mürgistuse ja olla eluohtlik.

Võõra toidu pakkumine halvendab koera töökvaliteeti, kuna võib juhtuda, et nii hakkab koer ka edaspidi inimeste suunas vaatama ja toitu otsima.

Juhtkoera ei tohi rakmetest sikutada, koera kutsuda ega tõmmata looma tähelepanu. Juhul kui juhtkoer ja kasutaja on eksinud, tuleb rääkida ainult kasutajaga.

Meeles peab pidama, et juhtkoerale võib käskluse anda ainult koera peremees või perenaine.

Kommenteerimine on suletud.