Taara pst. 12-1, Tartu
+372 58 103 441
info (at) juhtkoer.ee


Kool

Sihtasutus Juht- ja Abikoerte Kool on sotsiaalsfääris tegutsev mittetulunduslik organisatsioon.

Kooli eesmärgiks on juht- ja abikoerte kasvatamine ja koolitamine, koolitatud koerte kättesaadavaks tegemine abivajajatele ning ühiskonna teavitamine juht- ja abikoerte olemasolust, tööfunktsioonidest ning tarvilikkusest.

Juht- ja abikoerte kasutamine on maailmas levinud viis puuetega inimeste rehabiliteerimiseks ning sotsiaalseks integreerimiseks, võimaldades neile suuremat iseseisvust ning mobiilsust.

Ühtlasi on koertega ringi liikuvad puudega inimesed märgatavamad — seeläbi tõstavad juhtkoerad ning abikoerad ühiskondlikku teadlikkust erinevate võimetega inimeste olemasolust (mh. avalikus ruumis) ja selle teadlikkuse tõttu ollakse ühiskonnas võimelised puuetega inimestega enam arvestama.

Märkimisväärne on ka koerte teraapiline funktsioon — koer on puudega inimesele eelarvamusetuks kaaslaseks, kellega tegeledes on võimalik astuda hoolealuse seisusest hoolitseja rolli.

Dokumendid:

Lisa kommentaar