Taara pst. 12-1, Tartu
+372 58 103 441
info (at) juhtkoer.ee


Ajalugu

Meie kooli ajalugu

Pimedate Juhtkoerte Fondi tegevus

Juhtkoerandusele pani Eestis aluse Pimedate Juhtkoerte Fond, mis asutati 1992. aasta lõpus Tartus ja likvideeriti 1999 aasta märtsis.

Asutajaliikmeteks olid juriidilised isikud EPÜ ettevõte “EPITAR” ja EPÜ Pärnu organisatsioon ning 27 üksikisikut. Fondi tööd juhtis 7-liikmeline juhatus.

Kuue aasta jooksul valmistati ette 14 juhtkoera, kes täna töötavad nägemispuudega inimeste juures mitmel pool üle Eesti (Tartus, Tallinnas, Viljandis, Sillamäel, Lääne-Virumaal Tudus). Juhtkoer anti pimedale inimesele tasuta käsutada ja hooldada, kuid koer jäi edasi fondi arvele ja fondi juhatuse kontrolli alla.

Esimene Eesti juhtkoera treener

Esimene treener õppis ametit Soomes 9 kuud, koolitas välja 2 koera ja alustas kahe uue treeneri ettevalmistamisega Eestis.

Nüüdseks on koeri koolitanud 4 treenerit, kes teevad seda tööd oma põhitöö kõrvalt. Kaks neist said võimaluse ka ennast täiendada Soome Arla Instituudi korraldatud rehabilitoloogide kursustel Tartus. Fondi liikmed korraldasid koerakasutajatele õppelaagreid, võistlusi ja muid ühisüritusi.

Traditsiooniks sai iga-aastane võistlus Soome koerakasutajatega Eestis. Teiseks igaaastaseks ettevõtmiseks oli meie koerakasutajate ja treeneri sõit juhtkoerte treeninglaagrisse Soome.

Suur töö tehti ara juhtkoerte tutvustamisel meedia vahendusel. Esineti nii televisioonisaadetes kui avaldati artikleid erinevates ajalehtedes. 1998. aastal valmis värvitrükis juhtkoera tööd tutvustav reklaamvoldik.

Osa fondi liikmeid moodustasid Tartu Juhtkoerte Kasutajate Klubi, mis hakkas tööle fondi alluvuses. Ühisürituste läbiviimise kõrval asutasid klubi liikmed heliajakirja “Meie Muri”.

Kennel -Juht- loomine

1995. registreeriti Kennelliidus oma labrador-retriiveri tõukennel (kasvandus) nimega JUHT. See andis võimaluse tegeleda ka aretustööga ja lisada firmamärgina kutsikate nimele ka kennelnimi.

Aretades heade tööomadustega koeri saab veelgi tõsta juhtkoerte kvaliteeti.

Koostöö

Koostööd tehti Soome Juhtkoerte Kooliga, Eesti Pimedate Liidu ja tema liikmesühingutega, Tartu Emajõe kooliga, Puuetega Inimeste Kojaga, Avatud Eesti Fondiga, Rootsi Lions klubiga, Eesti Kennelliiduga ja eraisikutega.

Rahastamine

Pimedate Juhtkoerte Fond oli mittetulunduslik ettevõte ja kasumit ta ei tootnud. Toimetulekuks vajalik raha laekus annetuste teel ja labradori tõukutsikate müügist. Ühtegi palgalist töötajat fondil ei olnud. Nägemispuudega inimesed said üles kasvatatud ja koolitatud koerad endale tasuta kasutamiseks.

Alustuseks koolitas Soome Juhtkoerte Kool omal kulul Eesti jaoks treeneri. Kahe esimese juhtkoera koolitamise finantseeris Eesti Pimedate Ühing.

Lisa kommentaar