Taara pst. 12-1, Tartu
+372 58 103 441
info (at) juhtkoer.ee


Arengukava

Arengukava

Loe tervet arengukava .pdf formaadis.

Pimedate ja vaegnägijate ulatuslikum rehabilitatsioon

Pimedate ja vaegnägijate ulatuslikum rehabiliteerimine on SA Juht- ja Abikoerte Kooli põhieesmärgiks ning juhtkoerte treenimise aluseks.

Juhtkoertel on pimedate või vaegnägijate rehabiliteerimisel mitmekordne roll: nad abistavad pimedat/vaegnägijat liikumisel, võimaldavad neil astuda abistatava osast abistaja rolli, aitavad eelarvamusetu sõbrana pingeid maandada, on abiks sotsiaalsete suhete loomisel.

Ühtlasi on koertega ringi liikuvad puudega inimesed märgatavamad – seeläbi tõstavad juhtkoerad ning abikoerad ühiskondlikku teadlikkust erinevate võimetega inimeste olemasolust ja selle teadlikkuse tõttu ollakse ühiskonnas võimelised puuetega inimestega enam arvestama ning ka see võimaldab pimedate ja vaegnägijate ulatuslikumat ühiskondlikku rehabilitatsiooni.

Pimedate ja vaegnägijate ulatuslikuma rehabilitatsiooni aluseks on koolitusprogrammi täiendamine. Esmaseks eesmärgiks on selgelt süstematiseeritud koolitus- ja teabematerjalide koostamine ning edastamine sihtgruppidele.

Olulisim on taasesitamist võimaldavate materjalide koostamine pimedatele ja vaegnägijatele, milles antakse ülevaade koertest ja koerandusse puutuvast ning spetsiifilisemalt juhtkoertest. Kasutajatele mõeldud materjalide koostamisse kaasatakse juhtkoerte koolitajad, veterinaarid ning rehabilitoloogid. Selle tulemuseks oleks materjal, mille poole saab pime või vaegnägija igal ajal pöörduda ning mille pidev ülelugemine/-kuulamine tagab suurema teadlikkuse ning seeläbi ka parema ja enesekindlama juhtkoerte kasutamise.

Materjal on mõeldud nii juhtkoerte kasutajatele kui ka pimedatele ja vaegnägijatele, kes alles kaaluvad juhtkoera võtmist. Lisaks on plaanis sõnastada ka treeneritele juhtkoerte treeningu üldpõhimõtted ja paika panna üldised koolituselemendid. See võimadlab juhtkoerte treenimise viia sõnastatud kujul senisest selgemale alusele, kuid jätab ühtlasi ruumi iga treeneri produktiivsele omanäolisusele.

Teine oluline samm koolitusprogrammi täiendamisel on tulevastele juhtkoerakasutajatele tutvustavate seminaride ning eelõppeseminaride korraldamine juhtkoerte koolitajate, veterinaaride ning liikumisterapeutide kaasamisel.

Selles punktis on väga oluline koostöö rehabilitatsioonikeskustega. Eelõpe tagab pimedate ja vaegnägijate parema ettevalmistuse kokkuõppe alguseks ning seeläbi aluse efektiivsemale ja kvaliteetsemale kokkuõppeperioodile, mis on omakorda aluseks paremale koerakasutamisele ning pimeda või vaegnägija ulatuslikumale rehabilitatsioonile.

Lisaks soovib SA Juht- ja Abikoerte Kool teha lisainvesteeringuid kokkuõppe paremaks teostamiseks – tagada treeneritele paremad tingimused ning võimalused ulatuslikumaks kokkuõppeks. Ulatuslikum kokkuõpe tagab aga nii koera kui ka treeneri usaldusväärsuse kasvu ning koera ja tema kasutaja parema suhte kogu kasutusperioodiks, olles seeläbi aluseks pimeda või vaegnägija ulatuslikumaks rehabilitatsiooniks.

Pimedate ja vaegnägijate ulatuslikuma rehabilitatsiooni juurde kuulub otseselt SA Juht- ja Abikoerte Kooli edastava informatsiooni võimalikult lai kandepind. Ulatuslik teave tagab ühsikondliku teadlikkuse ning positiivse tähelepanu, mis on aluseks erinevate inimeste aktsepteerimisele ühiskonnas.

See võib tuua SA Juht- ja Abikoerte Koolile annetusi, tagada vabatahtlike kaasumise, võimaldab koerakasutajatel avalikus ruumis kindlamalt liigelda ja loob nende jaoks aluse kvaliteetsemaks töö- ning eraeluks.

Pimedate ja vaegnägijate ulatuslikumale rehabilitatsioonile aitab kaudselt kaasa SA Juht- ja Abikoerte Kooli rahvusvaheline integratsioon ning riigisesene organisatsioonide koordinatsioon. See võimaldab omandada teadmisi maailmas levinud meetoditest, saada uusi ja huvitavaid ideid ning püsida arenemisvõimelisena – tagada pakutava teenuse kõrgema kvaliteedi.

Sama tulemuse aitab saavutada rahastamissüsteemide täiendamine ja parendamine. Enamus SA Juht- ja Abikoerte Kooli tegevusi tarvitsevad raha ning korrapärastatud ja koerte kasvatamise ja koolitamise spetsiifikale vastav rahastamissüsteem suurendab SA Juht- ja Abikoerte Kooli panust pimedate ja vaegnägijate rehabiliteerimisel.

Lisa kommentaar