Taara pst. 12-1, Tartu
+372 58 103 441
info (at) juhtkoer.ee


Kasutusleping

Juhtkoera kasutusleping (pdf-formaadis)

Juhtkoera üleandmisleping koerakasutajale

Käesoleva lepingu poolteks on sihtasutus Juht- ja Abikoerte Kool juhatuse esimehe Mati Malmi isikus (edaspidi Kool) ja Kasutaja (edaspidi Kasutaja).

Leping reguleerib juhtkoera üleandmist Kooli poolt Kasutajale (nägemispuudega inimesele).

Kool:

1. Annab Kasutajale üle tervislikult korras, vaktsineeritud, veterinaarpassi omava juhtkoera, koos toitmisjuhendiga. Määrab vaktsineerimis- ja parasiiditõrje graafiku.

2. Üleantav koer on läbinud treeningtsükli ning kokkuõppeperioodi kasutajaga.

3. Viib vajadusel läbi Koera ja kasutaja täiendõpet.

4. Annab Koeraga kaasa paari rakmeid, kaela- ja jalutusrihma.

5. Kannab töötava koera veterinaarkulud (va. parasiiditõrje ja vaktsineerimine), juhul kui need ei ole tingitud Kasutaja hoolimatust ja süülisest käitumisest koera suhtes.

6. Juhul kui kasutaja ei saa jätkata koeraga töötamist objektiivsetel põhjustel, kohustub koera tagasi võtma kahe nädala jooksul.

7. Aitab organiseerida Koera ajutist hoidmist Kasutaja või Koera terviseprobleemide korral.

8. Kuna koer on Kooli omand, jätab Kool endale, Koera parema kasutamise tagamise eesmärgil, õiguse teha ettekirjutusi Koera pidamis- ja toitumisrežiimi muutmiseks igas olukorras.

Kasutaja:

1. teadvustab käesolevat lepingut alla kirjutades, et koer ei ole tööperioodi vältel tema omand. Seega ei tohi Kasutaja Koera üle anda ega müüa kolmandatele isikutele samuti kasutada Koera aretuses.

2. Vastutab tööperioodil tema juures elava Koera tervisliku seisundi ja üldise heaolu eest, tagades koera toitmise Kooliga eelnevalt kokkulepitud tingimuste järgi. See tähendab:

2.1. Koerale on ette nähtud spetsiaalne, kvaliteetne koeratoit või mitmekülgne kodutoit.

2.2. Koera ei tohi hoida pikemat aega õues, eriti öösel, mingil juhul ei tohi ta elada kuudis ega olla ketis. Pikakarvaliste koerte puhul sõlmitakse eraldi lisaleping pidamistingimuste kohta.

3. Teavitab koheselt Kooli Koera haigusest, ebaadekvaatsest käitumisest, kadumisest või Koera surmast. Koera sattumisel õnnetusse või haigestumisel pöördub koheselt veterinaararsti poole tagamaks Koerale professionaalse esmaabi.

4. Osaleb Kooli või Kasutajate Ühingu poolt organiseeritud täiendõppe ja tervisepäevadel. Omab õigust lisaõppele koera tööomaduste halvenemisel.

5. Koera haigestumise või surma korral tööperioodi abil, Kasutaja lohakuse või süülise käitumise tulemusena katab Koera ravikulud või Koera maksumuse.

6. Loobudes koera kasutamisets või pidamisest, teavitab koheselt Kooli ja tagastab Koera.

7. Teavitab koheselt Kooli elukoha- või kontaktandmete muutumisest. Juhul kui pidamistingimused uues elukohas ei vasta varem kokkulepitule tagastab Koera Koolile.

Juhtkoera kasutusleping (pdf-formaadis)

Lisa kommentaar