Taara pst. 12-1, Tartu
+372 58 103 441
info (at) juhtkoer.ee


Kasvupereleping

Juhtkoera kasvupereleping (pdf-fail)

Juhtkoera üleandmisleping ajutisele kasvatajale

Käesoleva lepingu poolteks on sihtasutus Juht- ja Abikoerte Kool juhatuse esimehe Mati Malmi isikus (edaspidi Kool) ja Kasvataja (edaspidi Kasvataja).

Leping reguleerib Koera (edaspidi Koer) üleandmist Kooli poolt Kasvatajale perioodiks 12-15 kuud (edaspidi Kasvuperiood).

Kool:

1. Annab Kasutajale üle tervislikult heas korras oleva kutsika koos toitmisjuhendiga.

2. Määrab vaktsineerimiste ja parasiiditõrje graafiku ning kannab sellega seotud kulud Kasvataja esitatud kuludokumentide alusel.

3. Määrab ära toidu, millega Koera sööta. Vastavalt vajadusele ostab Kool ise koeratoidu ja annab selle üle Kasvatajale ning kannab sellest ülejäänud osa raha Kasvataja pangakontole või kannab igakuise ettenähtud toiduraha 700 krooni kalendrikuu alguseks Kasvataja kontole.

4. Kannab kasvuperioodil tekkinud veterinaarkulud, välja arvatud juhul, kui need on tekkinud Kasvataja hoolimatu ja süülise käitumise tagajärjel.

5. Kohustub võtma Koera tagasi nädala jooksul, juhul kui kasvatajal pole mingitel põhjustel võimalik Koera kokkulepitud tähtaja lõpuni edasi pidada.

6. Kuna Koer on kooli omand, jätab Kool endale, Koera parema arengu tagamise eesmärgil, õiguse teha ettekirjutusi Koera pidamis- ja toitumisrežiimi muutmiseks.

7. Kuna Koer kuulub Koolile, on Koolil üle antud Koera üle valitsemise ja järelvalve õigus igas olukorras.

Kasvataja:

1. teadvustab käesolevat lepingut alla kirjutades, et koer ei ole tööperioodi vältel tema omand. Seega ei tohi Kasutaja Koera üle anda ega müüa kolmandatele isikutele samuti kasutada Koera aretuses.

2. Vastutab kasvuperioodi ajal Koera tervisliku seisundi ja üldise heaolu eest. See tähendab, et:

2.1. Koerale on ette nähtud spetsiaalne kvaliteetne toit;

2.2. Koerale tuleb võimaldada igakülgne sotsialiseerumine inimeste ja teiste loomadega;

2.3. Koera ei tohi hoida pikemat aega õues, eriti öösel ja külmaperioodil, mingil juhul ei tohi ta elada koerakuudis ega olla ketis.

3. Teavitab Kooli koheselt Koera haigusest, ebaadekvaatsest käitumisest või koera surmast. Koera sattumisel õnnetuse, pöördub koheselt veterinaararsti poole tagamaks Koerale professionaalse esmaabi.

4. Koera haigestumise või surma korral tööperioodi abil, Kasvataja lohakuse või süülise käitumise tulemusena katab Koera ravikulud või Koera maksumuse. Koera hinna määrab Kool.

5. Kui pole võimalik jätkata koera-kasvatamist, tuleb sellest teavitada Kooli ning tagastada Koer Koolile.

6. Teatab koheselt Koolile oma elukoha aadressi ja pangaandmete muutumisest. Juhul kui uued elutingimused ei vasta varem kokkulepitule, tagastab Kasvataja Koera Koolile.

Kasvupereleping.

Lisa kommentaar