Taara pst. 12-1, Tartu
+372 58 103 441
info (at) juhtkoer.ee


Juhtkoera õigused

Ühissõidukis

Ühistranspordiseadus 26.01.2000

§27 Tasuta sõit riigisisesel veol

(1)Riigisisesel liinil (kaasa arvatud kommertsliin) raudtee-, maantee ja veeliikluses on vedaja kohustatud tasuta vedama:

2)[…]ning nägemispuudega isikut saatvat juhtkoera

Sõitjate bussiliiniveo, bussijuhuveo, taksoveo ja pagasiveo üldeeskiri

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. mai 2004. a määrus nr 141

§7. Sõitja õigused ja kohustused

(2) Nägemispuudega isikul on õigus vedada teda saatvat juhtkoera.

Lisa kommentaar